Medlemskap i Ljushagens Båtsällskap – Rättigheter

Som aktiv medlem i Ljushagens Båtsällskap disponerar du över: 

 • Båtplats vid föreningens bryggor enligt anvisning av hamnkaptenen. Du håller själv med lämplig förtöjningsboj och förankring till denna samt väl dimensionerat förtöjningsgods till din båt inklusive ryckdämpare eller fjädrar. Platsen disponeras under tiden 1 april till 15 november mot erläggande av de avgifter föreningens årsmöte fastställer.
 • Parkeringsplats för bil inom föreningens område när du är ute vid/med båten. Området är avspärrat med låst bom som öppnas med din klubbnyckel. Kom ihåg att låsa efter att du passerat. Uppställning av bil nere vid bryggan får endast ske för tillfällig i- och urlastning.
 • Fri landström för laddning av batterier o dyl. Annan el-utrustning än batteriladdare får bara anslutas när du befinner dig vid båten. Två eluttag med jordfelsbrytare för Europakontakter finns på varje belysningsstolpe utefter bryggan.
 • Möjlighet att fylla färskvatten från vattenpost vid bryggan (nedanför klubbstugan bredvid bojekans förtöjningsplats). Din klubbnyckel passar till vattenpostens lås.  Vi har egen djupborrad brunn, vilket innebär att vattnet inte är renat enligt de kommunala vattenverkens regler. Spola gärna ur slangen ordentligt innan du fyller dina vattentankar.
 • Bojeka med motor för arbete med bojar och bojtyngder. Bensintank till motorn förvaras i yttre delen av den container som finns uppställd centralt vid bryggan. Din klubbnyckel passar till låset på containern.
 • Klubbstuga med telefon, pentry och toalett. Din klubbnyckel passar i dörrlåsen. Telefonen är endast öppen för lokalsamtal. Städa efter dig, så att det ser ut som du själv vill ha det när du kommer dit. Stugan används nattetid av båtvakten (se vidare under ”Skyldigheter”). För att undgå fuktskador är stugan uppvärmd till +10 grader även vintertid, men då finns inget vatten och toaletten får inte användas.
 • Medlemskap i SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) som bl a ger dig en prenumeration av tidningen Båtliv samt möjlighet att försäkra båten hos Svenska Sjö.
 • Ljushagen är medlem i Svenska Seglarförbundet vilket ger dig som medlem rätt att delta i seglings-regattor sanktionerade av SSF.

Medlemskap i Ljushagens Båtsällskap – Skyldigheter

 • Betalar de avgifter som föreningens årsmöte fastställer.
 • Fullgör de två vaktpass som åligger dig enligt vaktlista. Du har möjlighet att påverka när du skall gå vakt via hemsidans vaktbokning, eller genom att returnera den vaktenkät som skickas ut i anslutning till årsmötet och avgiftsdebiteringen. Dubbelvakt kan planeras så att du och någon familjemedlem/bekant bemannar båda vakterna samma natt. Observera att det inte är tillåtet att gå vakt ensam! När vaktlistan är fastställd i början av säsongen sker ev. byte av vaktpass genom notering i vaktliggaren i klubbstugan. Om du inte fullgör din vaktskyldighet ålägger du dig att betala vaktbot med 1200 kronor per pass (Vaktbot vid uteblivet dubbelpass = 2400 kronor).
 • Deltar i en städdag per år, vår eller höst, enligt kallelse. Viss reseersättning utbetalas vid deltagande.
 • Visar hänsyn till dina närmaste båtgrannar genom att se till att din båt är ordentligt förtöjd. Du skall ha två tampar med ryckdämpare i bryggan och dubbla tampar från två olika knapar i aktern av båten till bojen. Norm är att dessa aktertampar är så sträckta att båten hålls väl ute från bryggan vid hård vind från aktern. Du skall också förse båten med minst 2-3 rejäla fendertar mellan din båt och grannens - på båda sidor.
 • Märker upp din boj ordentligt med ditt båtplatsnummer. Omärkta bojar tas årligen bort genom styrelsens försorg.
 • Kommer ihåg att ta bort dina förtampar och ev tamp mellan boj och brygga när du lämnar bryggan för vintern.
 • Hjälper till att hålla området snyggt och välstädat. Ta med sopor hem eller släng dem i den sopcontainer som ställs upp utanför entrén till området. OBS Endast hushållsavfall får slängas i container intill båtklubben.