Priser/Avgifter  
   
 
     
 
Typ av avgift När SEK
Inträdesavgift Engångssumma 2000:-
Medlemsavgift Årlig 300:-
Bryggavgift beroende på platsstorlek Årlig 650:-/bryggmeter
Avgift för vaktbrickaSEK 100 återbetalas vid återlämning Deposition 200:-
Avgift för nyckelSEK 250 återbetalas vid återlämning Deposition 300:-
Bojavgiftvid omärkt boj Extra 400:-
Vaktavgiftvid utebliven vaktgång Extra 2400:-