Fyll i ansökan nedan och tryck på knappen "Skicka", så sänds ett mail med din ansökan till s styrelse. Du får ett mail med en bekräftelse på din ansökan, om du anger din mailadress.
 
   
  Om dig
 
  Födelsedatum: Skriv in ett fyrsiffrigt årtal; t. ex. 1962, 2001.Välj sedan månad och dag:
     
   
  Förnamn:
  Efternamn:
  Adress:
  Postnr:
  Ort:
  Yrke/titel:
  Tel hem:
  Tel arbete:
  Mobilnr:
  Mailadress:
  Bankkonto/Plusgiro:
       
  Medlemskategori: Aktiv
    Passiv
       
  Nautisk kompetens: Förarbevis
    Kustskeppare
    Ingen
       
       

     
     
  Om din båt  
     
  Båttyp: Segel
    Motor 
    Motorseglare
    Jolle
    Rodd 
     
     
  Båtens namn:
  Byggnadsår  
  Båtfabrikat:
  Längd:  OBS! cm.
  Bredd:  OBS! cm.  
  Djup:  OBS! cm.
  Vikt:  kg
  Byggnadsmaterial:
  Båtens färg:
  Överbyggnadens färg:
  Mastlängd: m
  Motorfabrikat:
  Motorstyrka:  kW
  Fyll i blåa rutan.Omvandla vid behov hk till kW genom att trycka på knappen "hk till kW".
 
 

Vinterförvaring:

Annan båtklubb   Inte båtklubb (ex. varv, hemma)
  Försäkringsbolag:
  Försäkringsnr:
  Om plats ej finns nu, vill jag stå i kö: Ja Nej
 
 
  Övrigt:

 
  Jag vill ha nyhetsbrev och annan information med e-mail. behöver inte sända sådan information till mig med post.
 
  Jag vill ha nyhetsbrev och annan information med vanlig post. Jag vill inte ha sådan information med e-mail.

 
  Jag har läst Stadgar och Medlemskap i Ljushagens Båtsällskaps - rättigheter och skyldigheter och accepterar dem.
 
  Om jag vid utträde ur Ljushagens Båtsällskap är behäftad med skuld till Sällskapet, är jag medveten om att den kommer att regleras genom att skulden dras av från återbetalning av deposition eller liknande vilket Sällskapet vid mitt utträde skall återbetala till mig.